Isı Pompası

Isı Pompası

Isı Pompası

Isı pompası, farklı ortamlar arasında enerji transferi yapan makinedir.

ISI POMPALARININ VERİMİ, COP OLARAK ADLANDIRILIR

COP (Coefficient Of Performance = Performans Katsayısı), Termodinamikte kullanılan  ifade olmakla birlikte,  ısı pompasının tükettiği güç ile ürettiği ısı enerjisi arasındaki ilişkiyi gösterir. Örneğin, COP değeri dört olan bir ısı pompası, tükettiği bir birim enerji karşılığında dört birim ısı enerjisi sağlar. Daha yüksek COP değeri daha az enerji tüketimi anlamına gelir.

 

ECOTEQ VE ECOCYLE ISI POMPALARININ  COP DEĞERLERİ  DÖRDÜN ÜZERİNDEDİR

 

Evlerde, Villalarda, Otellerde, Restoranlarda ve Mağazalarda,  Rahatlıkla Uygulanabilir.